Biblioteka

         Informuojame, kad mokyklos biblioteka 2019 metais už mokinio krepšelio lėšas įsigijo šiuos vadovėlius:  <SKAITYTI

___________________________________________________________________________

          Bendradarbiaudami su Naujosios Vilnios biblioteka, „Vilnios“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte ,,Atvirumo s@la vaikui ir šeimai". „Atvirumo s@la vaikui ir šeimai“ esmę galima apibūdinti, kaip inovatyvią, neturinčią analogų Lietuvoje, virtualią psichikos sveikatos stiprinimo paslaugą – interneto erdvėje sukurtą pokalbių svetainę su žaidimo elementais, taikant  biblioterapijos metodą grupėms (per skaitomą trumpą literatūrinį tekstą sprendžiamos vaikams ir jaunimui aktualios problemos, palaipsniui pereinant prie asmeninių išgyvenimų), panaudojant šiuolaikinių technologijų galimybes ir įgalinant spręsti socialiai pažeidžiamų vaikų ir paauglių,  ir jų tėvų ar globėjų psichosocialines problemas, užkertant kelią patyčioms ir smurtui artimoje aplinkoje, bei viešoje erdvėje. Projektui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Romaškienė. 

Daugiau apie projektą: <SKAITYTI>

___________________________________________________________________________

          Mokyklos biblioteka - švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės  poreikius, sudaro sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti, plačiai teikia mokiniams pagalbą profesijos pasirinkimo klausimais.
 Bibliotekoje įrengtas profesinio informavimo kampelis, kuriame galima rasti visą informaciją apie mokymo įstaigas, atlikti testus, organizuojamas mokinių dalyvavimas atvirų durų dienų savaitėse kitose mokymo įstaigose. Sukurta prieiga prie AIKOS duomenų bazės.
Kiekviena dovanota knyga mokyklai yra vertybė. Mokykloje nuolat vyksta akcija ,, Padovanok  knygą bibliotekai “.
          Biblioteka yra ne tik informacijos šaltinių saugojimo vieta, bet ir mokymo centras, laisvalaikio praleidimo vieta. Bibliotekoje įkurta žaisloteka. Per maloniausią užsiėmimą – žaidimus, vaikai gali formuoti gyvenimui reikalingus gebėjimus ir socialinius  įgūdžius, mokosi drauge žaisti, bendrauti, išreikšti teigiamas ir valdyti neigiamas emocijas, mokosi elgesio kultūros.

 

!Informacija atnaujinta: 2021 Kov 21, 12:28:14

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>