Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

                                                                                                                                        PATVIRTINTA
Vilniaus ,,Vilnios“ pagrindinės mokyklos direktorės
2016 m. balandžio 11 d.
įsakymu Nr.

 

 

VILNIAUS  ,,VILNIOS‘‘ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

BIBLIOTEKOS  NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu Vilniaus ,,Vilnios“ mokyklos bibliotekoje (toliau – Biblioteka) tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Bibliotekoje esančiais kompiuteriais gali naudotis visi mokyklos bendruomenės nariai, susipažinę su šiomis Taisyklėmis.

3. Kompiuteriai naudojami tik ugdymo proceso reikmėms ir savišvietai.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

4. Vartotojas, norintis naudotis kompiuteriu, privalo apie tai informuoti bibliotekos darbuotoją.

5. Darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą.

6. Pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama mokiniams, norintiems atsispausdinti dokumentą (mokytojui rekomendavus).

7. Interneto paslaugos mokyklos bibliotekoje yra nemokamos.

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Vartotojas turi teisę:

8.1 visas iškilusias darbo su kompiuteriais problemas spręsti su bibliotekos darbuotoja;

8.2 įspėjęs bibliotekos darbuotoją vartotojas gali įrašyti surinktą informaciją ir laikinai išsaugoti sukurtus dokumentus bibliotekos kompiuteriuose.

9. Vartotojas privalo:

9.1 laikytis tylos, tvarkos ir darbų saugos, interneto etikos normų bei šių taisyklių;

9.2 dirbti prie kompiuterio po vieną, netrukdyti kitiems vartotojams.

10.Vartotojams draudžiama:

10.1 naudotis kompiuteriais be darbuotojo leidimo;

10.2 kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

10.3 keisti darbalaukio foną;

10.4 žaisti kompiuterinius žaidimus;

10.5 palikti kompiuteriuose savo asmeninę informaciją;

10.6 savavališkai junginėti technikos priemones;

10.7 skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas.

11. Vartotojų atsakomybė:

11.1 kompiuterių vartotojai privalo laikytis šių taisyklių;

11.2 vartotojams, pažeidusiems šias taisykles, terminuotam arba visam laikui apribojama teisė naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais;

11.3 vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

!Informacija atnaujinta: 2016 Geg 16, 16:59:30

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>