Rekomenduojamos literatūros sąrašas

Rekomenduojamų knygų sąrašas skaityti 5-6 kl.

V. Krėvė. Antanuko rytas.

J.Biliūnas. Kūdikystės sapnai. Joniukas. Brisaus galas

Šatrijos Ragana. Vyšnios

  1. A.    Vaičiulaitis. Tešlinis žmogutis

P. Cvirka. Vaikų karas

S. Zobarskas. Ganyklų vaikai

B. Vilimaitė. Čiuožyklos muzika. Kada piešime perlinę vištelę

G. Morkūnas. Vasara su katšuniu

V. Palčinskaitė. Andrius

K. Saja. Vėjo pamušalas. Būrimas obuolio sėklom

M. Valančius. Mikė Melagėlis. Palangos Juzė ( ištrauka iš ,,Ketvirtojo vakaro“)

Ezopas. Žmogus ir liūtas. Nesutarią žemdirbio vaikai. Piemens juokai. Varna ir lapė. Vilkas ir ėriukas. Keleiviai ir lokys

K. Boruta. Jurgio Paketurio klajonės

J. Erlickas. Bilietas iš dangaus arba Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai)

R. Skučaitė. Žaidžiu lietuvišku žodžiu

Lietuviškos pasakos. Gyvasis vanduo. Negirdėtos neregėtos pasakos. Gulbė karaliaus pati. Stebuklingas žodis

J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka ( pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai)

S. Čiurlionienė – Kymantaitė. Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių

O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos

J. Degutytė. Šaltinėlis

V.V. Landsbergis. Obuolių pasakos. Arklio Dominyko meilė

O. Vaildas. Laimingasis princas

G. Morkūnas. Grįžimo istorija

K. Gudonytė. Ida iš šešėlių sodo

V.V. Landsbergis. Rudnosiuko istorijos

V. Dautartas. Žydrieji jungos

R. Rimšas. Ne Karibų kruizas

R. Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai

Č. Dikensas (Ch.Dickens). Oliverio Tvisto nuotykiai

R.L.Stivensonas (R.L.Stevenson). Lobių sala

M.De Jongas. Gandralizdis ant stogo

A. Lindgren. Ronija plėšiko duktė

G. Morkūnas. Blusyno pasakojimai

L.S.Černiauskaitė. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis

C.S. Levisas (C.S. Lewis). Narnijos kronikos:liūtas, burtininkė ir drabužių spinta

L. Kerol (L.Caroll). Alisa stebuklų šalyje

A.Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai. Mijo, mano Mijo

F. Pirs (P.Pearce). Tomo vidurnakčio parkas

K.Di Kamilo ( K. DiCamillo). Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė

N.Babit (N. Babbitt). Amžinieji Takiai

J. Korčakas. Karalius Motiejukas Pirmasis

S. Lagerliof. Stebuklingosios Nilso kelionės

J. Tumas – Vaižgantas. Vilniaus pilies pasaka. Vilniaus padavimai

A. Vienuolis. Padavimai ir legendos

Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos

  1. A.    Ramonas. Vilniaus legendos

R.G. Vėliūtė. Viena diena Kernavėje

V.Mačernis. Maža tauta su dideliu žodynu

K. Širvydas. Trijų kalbų žodynas (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu)

Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius ( pasirinktas tekstas)

J. Zauerveinas. Lietuviais esame mes gimę

Vydūnas. Mes – Lietuvos vaikai

Just. Marcinkevičius. Tai gražiai mane augino

P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai

E.H. Porter. Poliana

L.M. Montgomeri (L.M. Montgomery). Anė iš Žaliastogių

D.Amiči (E.De Amici). Širdis

J. Spyri. Heida

K.Paterson. Tiltas į Terabitiją. Smarkuolė Gilė Hopkins. Kaip ir Žvaigždės

E.Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai

F.H. Burnet ( F.H. Burnett). Paslaptingas sodas

B. Vilimaitė. Užpustytas traukinys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojamų knygų sąrašas skaityti 7-8 kl.

M.K. Oginskis. Priesakai sūnui

M. Lukšienė. Dienoraštis (ištraukos)

A. Liobytė. Sunki mama

J. Kunčinas. Baltųjų sūrių naktis

G. Adomaitytė. Laumžirgių namai

V. Žilinskaitė. Kintas

K. Saja. Septyni miegantys broliai

V. Juknaitė. Ugniaspalvė lapė

S. Šaltenis. Amžinai žaliuojantis klevas

L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas

H. Li. Nežudyk strazdo giesmininko

R. Bredberis ( R. Bradbury). Pienių vynas

O. Lutsas. Pavasaris

V. Železnikovas. Baidyklė

S. Lagerliof (S. Lagerlöf). Portugalijos karalius

K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger). Pirmadienį viskas kitaip

M. Berdžesas (M. Burgess). Vilko kauksmas

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka)

A. Vištelis. Maršas Lietuvos

J. Marcinkevičius. Laisvė

M. Martinaitis. Ciklas Sausio vidurnaktis (pirmas eilėraštis)

A. Vaičiulaitis. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio

P. Andriušis. Kelionių užrašai ( ištraukos)

K. Boruta. Šiaurės kelionės

J. Ivanauskaitė. Kelionių alchemija

J. Žilinskas. Mano Vilnius mano

D. Defo. Robinzonas Kruzas

Ž. Vernas (J. Verne). Penkiolikos metų kapitonas. Kapitono Granto vaikai. Aplink pasaulį per 80 dienų

J. Gorderis (J. Gaarder). Kortų paslaptis

J. Vaičiūnaitė. Kanonas Barborai Radvilaitei

O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne

M. Morpurgo. Karo žirgas

Dž. Grynas (J. Green). Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos

A.D'Avenijas ( A. D'Avenia). Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas

A.Mickevičius. Konradas Valenrodas

J.I. Kraševskis. Kunigas

P.Tarasenka. Pabėgimas

G. Viliūnė. Karūna be karaliaus

V. Skotas (W. Scott). Aivenhas

A. Diuma. Trys muškietininkai.

A. Skėma. Saulėtos dienos

V.Juknaitė. Tariamas iš tamsos

G. Morkūnas. Iš nuomšiko gyvenimo

R. Šepetys. Tarp pilkų debesų

I. Meras. Geltonas lopas

A. Suckeveris. Žaliasis akvariumas

S. Zobarskas. Gerasis aitvaras

R. Spalis. Ant ribos. Rezistencija

G. Kanovičius. Sapnas apie dingusią Jeruzalę

B. Radzevičius. Žmogus sniege

D. Terakovska ( Terakowska). Ten, kur krinta angelai

V. Žilinskaitė.  Miškas rudenį

J. Erlicko pasirinkti kūriniai

R. Černiauskas. Miestelio istorijos

G. A. Biurgeris. Baronas Miunhauzenas

T. Pračetas (T. Pratchett). Mažieji laisvūnai

R. Gary. Aušros pažadas

Dž. Kriusas. Mano proseneliai, herojai ir aš

 

Rekomenduojamų knygų sąrašas skaityti 9-10 kl.

R. Granauskas. Laimingiausioji vasara (iš ,,Trečias gyvenimas“)

I. Meras. Ties gatvės žibintu

R. M. Remarkas. Trys draugai

M. Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį

J. Gorderis ( J. Gaarder). Sofijos pasaulis

P. Vaičaitis. Yra šalis

J. Degutytė. Mažutė. Aš- Tavo. Gimtoji kalba. Monologas akmeniui

A.Mackus. Netikėjimas. Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas. Lietuva

N. Vėlius. Pasaulio modelis (iš ,,Senovės baltų pasaulėžiūra“)

G. Grajauskas. Lietuviai

S. Čiurlionienė – Kymantaitė. Apie tautos auklėjimą

V. Zaborskaitė. Apie tautą. Apie patriotizmą. Apie kalbą (iš kn. ,,Gairės“)

D. Sauka. Apie kaltę ( iš kn. ,,Gairės“)

V. Daujotytė. Apie tėvynę (iš kn. ,,Gairės“)

V. Kavolis. Gyvasis lietuviškumas (iš ,,Nepriklausomųjų kelias“)

A.J. Greimas. Būti lietuviu

M.K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai (ištraukos)

L.S. Černiauskaitė. Benedikto slenksčiai

Dž. Londonas. Martinas Idenas

R.M. Rilkė. Laiškai jaunam poetui

M. Ivaškevičius. Stilius plius

M. Valančius. Apie senųjų žemaičių tikėjimą. Apie žemaičių krikštą ( M. Valančius. Žemaičių vyskupystė. 17 ir 25 skirsniai)

Sužeistas vėjas. Kaip atsirado žemė

G. Beresnevičius. Lietuvių religija ir mitologija

G. Beresnevičius. Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas

S. Daukantas. Darbai senovės lietuvių ir žemaičių (pasakojimas apie Vaidevutį)

Gyvasis vanduo. Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos

M. Martinaičio pjesė – pasaka ,,Žemės duktė“

K. Saja. Po to, kai jie pavirto medžiais

Just. Marcinkevičius. Dienoraščiai ir datos (ištrauka ,,O, liaudies žodį, sandoros lobyne!)

G. Beresnevičius. Dainavimas atsistojus

A. Baranauskas Dainu dainelę

Maironis. Oi neverk, matušėle

S. Neris. Grįšiu. Mūsų dienos kaip šventė

P. Širvys. Kai brendu naktimi

J. Strielkūnas. Žiedas  vėjuotą rudens dieną

V. Kudirka. Iš mano atsiminimų keletas žodelių

M. Martinaitis. Apie darbą (iš kn. ,,Gairės“)

R. Granauskas. Gyvenimas po klevu

A. Miškinis. Žaliaduonių gegužė (ištrauka)

B. Vilimaitė. Apsakymai apie Žemaitę

G. Petkevičaitė – Bitė. Karo meto dienoraštis (ištraukos)

V. Kavolis. Kudirkos epochos ženklai. Lietuvis kaip revoliucijos žmogus

I. Simonaitytė. Vilius Karalius

D. Staponkutė. Kartais ir maištas gydo ( iš knygos ,,Iš dviejų renkuosi trečią)

O. de Balzakas. Tėvas Gorijo

U. Lachauer. Rojaus kelias

Ovidijus. Metamorfozės

V. Mykolaitis – Putinas. Prometėjas

H. Radauskas. Afroditė ir Narcizas

J. Vaičiūnaitė. Orfėjas ir Euridikė. Keturi portretai

Vergilijus. Eneida

V. Janavičius. Pakeliui į Atėnus

K. Bradūnas.  Odisėjas buvo nekantrus

 A. Nyka – Niliūnas. Laivų katalogas

H. Radauskas. Homero jaunystė. Tėvynės vėjas

A.A. Jonynas, M. Vilutis. Paskutinės dienos Itakėje

Sokrato kalba teisme iš Platono ,, Sokrato apologijos“

Ciceronas. Prieš Marką Antonijų (XIV filipika). Apie bičiulystę

P. Karpavičius. Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis)

Plutarchas. Biografijos (Periklis. Ciceronas. Julijus Cezaris ir kitos)

Markas Aurelijus. Sau pačiam

Lucijus Anėjus Seneka. Laiškai Lucilijui

J. Basanavičius. Priekalba (,,Auszra“, 1883, Nr. 1)

A. Mickevičiaus. Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas, 1819

S. Stanevičius. Šlovė žemaičių

J. Degutytė. Antigonė

Ekleziastas. Giesmių giesmė (ištraukos)

Evangelija pagal Morkų

E. Auerbach. Odisėjo randas (iš Mimezis)

K. Donelaitis. Metai (,, Žiemos rūpesčių“ pabaiga)

J. Biliūnas. Lazda. Ubagas

M.K. Čiurlionis. Psalmė

Partizanų maldos

A. Miškinis. Psalmės(,, Pasaulis be Dievo“. ,,Rūpintojėlis“ ir kt.)

V. Mykolaitis – Putinas. Rūpintojėlis

B. Brazdžionis. Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį

B. Krivickas. Dovydas prieš Galijotą

K. Bradūnas. Krikšto vanduo. Joninių naktį

S. Geda. Iš Testamento I. Iš Testamento II

D. Kajokas. Apie palaidūną ir paklydėlį

J. Sasnauskas. Pasmerkti gailestingumui

Rolando giesmė (ištraukos)

K.de Trua. Persevalis. Pasakojimas apie Gralį

Ž. Bedje. Romanas apie Tristaną ir Izoldą

F.Rable. Gargantiua ir Pantagriuelis (ištraukos)

J. Aistis. Persevalis

V. Mačernis. Don Quijote. Zancho Panza. Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis

J. Vaičiūnaitė. Lyg pėsčias karžygys

Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas

K. Būga. Apie lietuvių asmens vardus

K. Bradūnas. Pokalbiai su karaliumi

B. Sruoga. Milžino paunksmė

J. Grušas. Herkus Mantas

A. Šlepikas. Mano vardas Marytė

M. Bulgakovas. Šuns širdis

Dž. D. Selindžeris. Rugiuose prie bedugnės

J. Ešer (J. Asher). Trylika priežasčių kodėl

S.T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos. Žalčio žvilgsnis

G. Beresnevičius. Tikrasis istorijos veidas. Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos (ištraukos iš

 ,, Pabėgęs dvaras“)

G.G. Markesas. Šimtas metų vienatvės

U. Eco. Rožės vardas

 

 

!Informacija atnaujinta: 2016 Geg 16, 17:10:03

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>