Laisvos darbo vietos

Norite prisijungti prie mūsų kolektyvo?

Norėdami kandidatuoti Siųsti savo CV
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985


Susisieksime su atrinktais kandidatais


Mes ieškome:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O), 1,0 ETATO

REIKALAVIMAI:

► Aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (-o) kvalifikacija;

► Gebėjimas dirbti IKT;

► Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

► Gebėjimas dirbti komandoje.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

► Atrankai pretendentas taip pat pateikia kitus privalomus, atitiktį pagrindžiančius dokumentus (kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, buvusių darboviečių rekomendacijas, pedagoginį stažą patvirtinančius dokumentus).

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA: 2020-05-13.

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja. 

KONTAKTINĖ INFORMACIA: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO (-OS)

REIKALAVIMAI:

► Aukštasis išsilavinimas, lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija;

► Puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;

► Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;

► Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

► Atrankai pretendentas taip pat pateikia kitus privalomus pagrindžiančius dokumentus (buvusių darboviečių rekomendacijas, apskaitininko stažą patvirtinančius dokumentus).

SIŪLOME:

► Neterminuotą darbo sutartį; 

► 14 kontaktinių valandų.

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA:  2020-04-30.

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Tel. (8-5) 267 2985.


APSKAITININKO (-ĖS), 0,25 ETATO

REIKALAVIMAI:

► Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) profesinė kvalifikacija;

► Žinoti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti jais vadovautis;
                
► Žinoti pirminę apskaitos dokumentaciją;

► Mokėti tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis;

► Gerai mokėti lietuvių kalbą;

► Mokėti dirbti būtinomis kompiuterinėmis programomis.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

► Atrankai pretendentas taip pat pateikia kitus privalomus, atitiktį pagrindžiančius dokumentus (buvusių darboviečių rekomendacijas, apskaitininko stažą patvirtinančius dokumentus).

SIŪLOME: neterminuotą darbo sutartį (0,25 etatą).

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA: 2020-04-26.

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt  

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Tel. (8-5) 267 2985.


LOGOPEDO (-ĖS), 1,0 ETATO, TERMINUOTA SUTARTIS


REIKALAVIMAI:

► Aukštasis išsilavinimas;

► Logopedo kvalifikacija;

► Gebėjimas bendrauti su vaikais ir jų tėvais, bendradarbiauti su pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais;

► Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, dirbti komandoje.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

► Atrankai pretendentas taip pat pateikia kitus privalomus, atitiktį pagrindžiančius dokumentus (kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, buvusių darboviečių rekomendacijas, pedagoginį stažą patvirtinančius dokumentus).

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA: 2019-11-27.

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja.

KONTAKTINĖ INFORMACIA: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).


IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS (-O), 1,0 ETATO

REIKALAVIMAI:

► Aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-o) kvalifikacija;

► Gebėjimas dirbti IKT;

► Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

► Gebėjimas dirbti komandoje.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

► Atrankai pretendentas taip pat pateikia kitus privalomus, atitiktį pagrindžiančius dokumentus (kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją, buvusių darboviečių rekomendacijas, pedagoginį stažą patvirtinančius dokumentus).

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA: 2019-11-27.

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja. 

KONTAKTINĖ INFORMACIA: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

MOKYTOJO PADĖJĖJO (-OS), 1,0 ETATO IR 0,5 ETATO

REIKALAVIMAI:

► Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;

► Gebėjimas dirbti su spec. ugdymosi poreikių mokiniais;

► Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, spec. pedagogais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

► Taisyklinga lietuvių kalba;

► Atsakingumas, pareigingumas, darbštumas; 

► Gebėjimas dirbti komandoje.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

► Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

► Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

► Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

► Gyvenimo aprašymas (CV);

Darboviečių rekomendacijos.

ADRESAS: Palydovo g. 29A, Vilnius.

SKELBIMO PUBLIKAVIMO DATA: 2019-

GALIOJA IKI: šiuo metu galioja.

KONTAKTINĖ INFORMACIA: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

!Informacija atnaujinta: 2020 Geg 22, 22:40:23

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
20
min
2 pamoka
9:25-10:00
25
min
3 pamoka
10:25-11:00
40
min
4 pamoka
11:40-12:15
20
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
10
min
2 pamoka
9:25-10:10
15
min
3 pamoka
10:25-11:10
30
min
4 pamoka
11:40-12:25
10
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10

   

                         

            

            REKOMENDACIJOS GYVENTOJAMS

     
            PRIĖMIMAS Į VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS

          NUO 2020–2021 M. M. Į VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ KVIEČIAMŲ MOKYTIS MOKINIŲ SĄRAŠAS <SKAITYTI>

          VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS <SKAITYTI> 

          KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU: <SKAITYTI>

          PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS: <
SKAITYTI>

 

Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS
 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>