Mokyklos taryba

Mokyklos taryba - yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovui Mokyklos interesams. Į Mokyklos tarybą lygiomis dalimis po tris atstovus deleguoja: tėvus (globėjų, rūpintojus) – Mokyklos tėvų komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – 5 –10 klasių mokinių taryba. Mokyklos direktorius deleguoja 1-3 bendruomenės atstovus.

Vilniaus „Vilnios“ 
pagrindinės mokyklos tarybos sudėtis

2020 – 2021 m.m.

Vida Žinienė - tėvų atstovė, Mokyklos tarybos pirmininkas,

Birutė Strazdauskaitė - istorijos, etikos mokytoja,  Mokyklos tarybos sekretorė,

Miroslava Makovska - pradinio ugdymo mokytoja,

Irina Selevič – bendrabučio valdytoja, rusų kalbos mokytoja,

Inga Puodžiūkienė – tėvų atstovė,

Malgožata Šnirienė – tėvų atstovė,

Viktorija Kapustinskaja – mokinių atstovė,

Aukė Kapustinskaja – mokinių atstovė,

Karina Jakubauskaitė – mokinių atstovė.


2021 03 31. Mokyklos tarybos posėdis.

1. Buvo svarstomas Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektas. Mokyklos direktorė Birutė Tilvikienė supažindino Mokyklos tarybos narius su Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektu, kuriame numatyta prijungti prie mūsų mokyklos, kaip struktūrinį padalinį, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą. Ši reorganizacija turėtų įvykti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. arba vėliau.

Mokyklos taryba pritarė Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektui, prijungiant prie mūsų mokyklos Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinę mokyklą.

2. Svarstytas mokyklos įkūrimo 60-ties metų jubiliejaus minėjimas. Mokyklos veiklos pradžia 1961-04-01. Kadangi gyvename visuotinio karantino sąlygomis, direktorė pasiūlė mokyklos jubiliejų minėti šių metų rudenį.

Mokyklos taryba pritarė direktorės siūlymui mokyklos 60-ties metų įkūrimo jubiliejų minėti šių metų rudenį.

3. Svarstytas mokyklos netradicinių dienų perkėlimas. Vadovaujantis direktorės 2020 m. rugpjūčio 27 d. „Įsakymu dėl Vilniaus „Vilnios pagrindinės mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano keitimo“ Nr. V-102, 8 p. „Esant karantinui.... ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“. Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, ji pasiūlė planuotas netradicinio ugdymo dienas perkelti į šių metų gegužės pabaigą – birželio mėnesį, organizuojant jas netradicinėse erdvėse.

Mokyklos taryba pritarė mokyklos direktorės pasiūlymui perkelti planuotas netradicinio ugdymo dienas į šių metų gegužės pabaigą – birželio mėnesį, organizuojant jas netradicinėse erdvėse.

Mokyklos tarybos sekretorė
Birutė Strazdauskaitė                       

!Informacija atnaujinta: 2021 Bal 10, 12:36:05

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>