Priėmimas į mokyklą

Atmintinė mokinių tėvams <SKAITYTI>

Informaciją apie priėmimo mokytis į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje <INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ>

Mokyklų paieška pagal adresą svetainėje <PAIEŠKA ČIA>

Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarka

<PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS>

VILNIAUS ,,VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017-2018 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

1. Komisija, vykdydama mokinių priėmimą, vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Komisijos sudėtis:

  • Giedrė Romaškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  • Vitalija Vitkovskienė, l.e.p. neformaliojo ugdymo organizatorė;
  • Renata Jarkevič, raštinės vedėja –archyvarė;
  • Tomas Morkūnas, socialinis pedagogas;
  • Miroslava Makovska – mokyklos tarybos narė.

3. Komisija dirba nuo 2017 m. kovo 28 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 4.

4. Komisijos funkcijos:

4.1. Priėmimo komisijos pirmininkas:

4.1.1. vadovauja komisijos darbui;

4.1.2. šaukia komisijos posėdžius;

4.1.3. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

4.1.4. priima sprendimą dėl komisijos darbo;

4.1.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

4.1.6. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

4.1.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

4.1.8. pasirašo komisijos posėdžio protokolą.

4.2. Priėmimo komisija:

4.2.1. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

4.2.2. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

4.2.3. trūkstant informacijos apie mokinį gali atidėti prašymo mokytis svarstymą iki kito komisijos posėdžio;

4.2.4. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

4.2.5. išsiskyrus nuomonėms dėl mokinių priėmimo mokytis, sprendimai priimami balsuojant. Esant vienodam balsų skaičiui, lemiamas yra priėmimo komisijos pirmininko balsas.

5. Posėdžių grafikas:

 

Eil. Nr.

Posėdis

Data

Laikas

Vieta

Atsakingas asmuo

1.

Dėl mokinių priėmimo į 1-10 klases

 

2017-06-02

10:00 val.

200 kab.

G.Romaškienė

2.

Dėl mokinių priėmimo į 1-10 klases

 

2017-06-21

10:00 val.

200 kab.

G.Romaškienė

3.

Dėl mokinių priėmimo į 1-10 klases

 

2017-08-29

10:00 val.

200 kab.

G.Romaškienė

                     

Esant būtinybei, gali būti kviečiami papildomi komisijos posėdžiai.

6. Prašymus priėmimui mokytis į 1 – 10 klases registruoja mokyklos raštinės vedėja.  Vėliausiai prieš 3 darbo dienas iki skelbto komisijos posėdžio tėvai raštinės vedėjai pateikia visus reikiamus dokumentus.

7. Dokumentus raštinės vedėja perduoda komisijos pirmininkui prieš 1 dieną iki komisijos posėdžio.

8. Komisijos nutarimai galioja, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

9. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir per 2 darbo dienas perduodami mokyklos direktoriui. Dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Išnagrinėjusi pateiktus prašymus, komisija sudaro priimtųjų ir nepriimtųjų mokinių sąrašus ir juos viešai skelbia komisijos posėdžio dieną iki 17.00 val. mokyklos internetiniame puslapyje. El. paštu informuoja nepriimtų mokinių tėvus ir nurodo nepriėmimo į mokyklą priežastis.

11. Komisijos nariai atsako už objektyvų, sąžiningą ir skaidrų mokinių priėmimo organizavimą ir įvykdymą, užtikrina mokinių ir jų tėvų informavimą.

!Informacija atnaujinta: 2017 Spa 13, 11:04:24

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 pamoka
8:30-9:15
10
min
2 pamoka
9:25-10:10
20
min
3 pamoka
10:30-11:15
25
min
4 pamoka
11:40-12:25
10
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Dabar
laikas
ilsėtis
:)
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus "Vilnios" pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau:
naudingų nuorodų >>