Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!
1 pamoka
8:30-9:15
10
min
2 pamoka
9:25-10:10
20
min
3 pamoka
10:30-11:15
25
min
4 pamoka
11:40-12:25
10
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Dabar
laikas
ilsėtis
:)

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985Balandžio 17-18 d. mokyklos fojė vyksta integruoto dailės ir matematikos projekto „Geometrinės figūros dailėje. Verbos“ paroda. Parodą organizavo dailės ir matematikos mokytojos.
Darbus parodai paruošė 8 ir 9 klasės mokinai, kurie kruopščiai dirbo pora savaičių.Balandžio 16 d. priešmokyklinukai grįžo kupini gerų įspūdžių iš Vilniaus oro uosto. Vaikai išvykos metu susipažino su pilotų, skrydžių palydovų darbu, apžiūrėjo visą lėktuvą, pabuvojo pilotų kabinoje, iš arti stebėjo lėktuvus.

Ačiū Lukos mamytei už suteiktą galimybę iš arti susipažinti su oro uosto darbuotojų kasdieniu darbu.
Profesija – tai nuolatinės veiklos rūšis, kuriai reikia specialaus pasirengimo ir kuri yra pragyvenimo šaltinis.

Š. m. balandžio 11 d. 9-10 klasės mokiniai lankėsi Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Centro skaitykloje mokiniai sužinojo apie mokymo centre įgyjamas specialybes. Dalyvavo praktiniame užsiėmime, atliko laboratorinį darbą ,,Elektros grandinė. Imtuvų mišrusis pajungimas“. Mokiniai pamatė saulės kolektoriaus, saulės elementų stendą. Sužinojo jų veikimo principus. Dirbo su ,,Electric safely technology“ konstruktoriais. Apsilankė metalo apdirbimo dirbtuvėse.

Informaciją parengė bibliotekininkė O.Plochij
Balandžio 11 d. mokyklos bendruomenė susirinko į baigiamąjį projekto „Kryžiaus žinia“ renginį „Gavėnios rytmetys“. Įgyvendindami šį projektą mokiniai kartu su klasės vadovais įdėjo daug pastangų ir darbo: surinko medžiagą kryžiaus raiškai ir ją sumaniai atskleidė, sukūrė ir pateikė šv. Velykų šventės simbolius, skaitė Šventojo Rašto tekstus ir giedojo giesmes tokiu būdu gilindamiesi į dieviškumo sampratą  – Meilę, Kančią ir Prisikėlimą.
Baigiamajame renginyje dalyvavęs garbus svečias – Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas Rolandas Valskys – drauge  meldėsi, giedojo ir palaimino visą mokyklos bendruomenę.
Yra viltis, kad šis projektas palietė dalyvavusiųjų širdis ir skatina keistis į Gėrį.

Tekstą paruošė  tikybos mokytoja R. Šiaučiulienė

 

Balandžio 9 d. mokykloje vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorina „Noriu viską žinoti 2019“. Viktoriną organizavo matematikos, informatikos ir gamtos mokslų mokytojai. Viktorinoje varžėsi keturios 7-10  klasių mokinių komandos: „Kometa“, „Vaivorykštė“, „Pitagoras“, „Skruzdėlės“. Komandą sudarė penki nariai iš įvairių klasių. Spręsdami pateiktus klausimus mokiniai galėjo pritaikyti žinias, įgytas matematikos ir gamtos mokslų pamokose. Viktorinoje buvo pateiktos 6 skirtingo pobūdžio užduotys. Viktorinos pradžioje mokiniai pristatė savo komandas, vėliau sprendė intelektualinius rebusus, galvosūkius, atliko chemijos ir fizikos testų uždavinius ir  tiriamuosius bandymus. Varžybos tarp komandų buvo įnirtingos, po kiekvienos užduoties keitėsi lyderiai, bet nugalėtojais tapo mokinių komanda „Vaivorykštė“.
Viktorinos nugalėtojai ir dalyviai buvo apdovanoti diplomais, padėkos raštais ir prizais.

 

Balandžio 10 d. mokykloje vyko netradicinė integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos pamoka Eglė žalčių karalienė“ („Eglė, the Queen of Grass-snakes“), kurioje dalyvavo 6-tų ir 8-tų klasių mokiniai. Pamoką vedė anglų kalbos mokytojos Božena Vincaitienė, Edita Taleikytė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ieva Čereškaitė.

Mokiniai klausėsi pasakos ištraukos, paskui dirbo savarankiškai, poromis, išskyrė pagrindinės veikėjos Eglės poelgius ir juos aiškino, vertino. Naudodamiesi žodynėliu, mokiniai apibūdino Eglę lietuvių ir anglų kalbomis, kalbėjo apie jos vertybes.

Pamoka prabėgo greitai, vaikai dirbo aktyviai ir linksmai, džiaugėsi naujomis žiniomis ir patirtimi.Džiaugiamės, kad „Bitutės“ ir „Pelėdžiukai“ turėjo galimybę kalbėtis apie tinkamą ir netinkamą elgesį. Grupių vaikai aktyviai dalyvavo įvairiose patyčių prevencijos veiklose. Pirmoji veikla – pasakos „Bjaurusis ančiukas“ skaitymas ir jos aptarimas. Vaikai atsakinėjo į diskusinius klausimus, teikė savo įžvalgas ir pamąstymus. Antroji veikla – „Draugystės medis“. Vaikai piešė, kirpo, margino savo rankeles, o galiausiai užrašė mintis apie draugystę, išvardino draugus bei žmones, į kuriuos kreiptųsi atsitikus nelaimei. Visas rankeles klijavo ant pačių pasigaminto medžio, kuris šiuo metu puošia darželio patalpas. Trečiosios veiklos metu vaikai kartu su auklėtojomis vaidino mini spektaklį, kuriame pavaizdavo, kaip reikia elgtis, kai kiti skriaudžia ir tyčiojasi. Tai buvo ne tik kūrybiška ir atsakinga veikla, bet taip pat joje netrūko rimtų pamąstymų, tarpusavio santykių gerinimo bei geros nuotaikos bendradarbiaujant drauge.
Veiklas organizavo auklėtojos Ieva Savickienė ir Daiva Pileckienė


Savaitė be patyčių „Boružėlių“ grupėje prasidėjo nuo muzikinio kūrinio apie draugystę klausymo ir aptarimo. Vaikai aktyviai dalyvavo diskusijoje, turtino žodyną naujais žodžiais, išsiaiškino, kas yra draugystė bei geriausias draugas.
Toliau veikla persikėlė į mokyklos biblioteką, kur bibliotekininkė O. Plochij pristatė vaikams Zdenek Miler – Hanos Doskočilovos knygą „Kaip Kurmiukas pagydė pelytę“. Taip pat vaikai turėjo galimybę pažiūrėti animacinį filmuką, sukurtą pagal šią nuostabią knygą. Peržiūros metu vaikai su susižavėjimu žiūrėjo, kartu su Kurmiuku išgyveno visą jo kelionę beieškant stebuklingos gėlės.
Kitą dieną mūsų grupėje apsilankė svečias, meškinas Tedis, kuris buvo labai vienišas ir norėjo susirasti draugų. Vaikai pasikvietė jį į grupę ir kartu su juo mokėsi stebuklingų žodelių: ačiū, prašau, atsiprašau, skanaus. Išmokęs stebuklingų žodelių, Tedis vaikus pamokė, ir kaip savo draugiškus jausmus galima išreikšti apsikabinimu, rankos paspaudimu. Tuo tarpu vaikai kartu su auklėtoja svečiui pristatė knygą apie kurmiuką. Auklėtoja skaitė, vaikai komentavo, atsakinėjo į pateiktus klausimus ir šiaip smagiai leido laiką.
Tęsdami veiklą apie draugystę, vartodami skirtingas technikas, vaikai atliko įvairias kūrybines užduotis.
Paskutinę „Savaitės be patyčių“ dieną vaikai reiškė savo emocijas, vaizdavo jas popieriuje bei gamino dovaną draugui.


Visos darželio grupės šią savaitę dalyvavo edukacinėje akcijoje „SKAITYKIME, KALBĖKIME, DRAUGAUKIME". Ši edukacinė akcija yra skirta patyčių prevencijai, kurios metu patys mažiausieji ir šiek tiek vyresni vaikučiai vykdė įvairias veiklas.

„Ežiukų“ grupės ugdytiniai klausėsi mokytojos skaitomos pasakos bei mokėsi suprasti, kodėl ančiukas liūdnas, kas ir kodėl netinkamai su juo pasielgė, kodėl taip svarbu su visais draugauti. Tuomet vaikučiai turėjo galimybę knygutę pavartyti, o kai knygutė buvo padėta į šalį, grupėje ugdytiniai surado žaislinius ančiukus – visi norėjo su jais pažaisti, mėgdžiojo jų kalbą, puolė glostyti. Kai mokytoja pasakojo, jog negalima skriausti kitų, atiminėti žaislų, juoktis iš kitų nelaimės, visi pritariamai linkčiojo galvytėmis. Darželio grupėse kasdien yra ugdomas mažųjų supratimas apie patyčias, kaip svarbu būti draugiškiems, vaikai suvokia, kad žaislais reikia dalintis, verkiantį – paguosti, nukritusiam – padėti atsikelti.
„Voveriukų“ grupės vaikučiai bandė suprasti, kas yra draugystė, pasakojo, kada jie būna linksmi, o kada liūdni. Auklėtojos paaiškino, jog liūdesys aplanko kiekvieną ir kad svarbu tai išsakyti šalia esančiam suaugusiajam. Vaikučiai kiekvieną dieną yra skatinami vartoti mandagumo žodelius ,,ačiū“, ,,prašau“, ,,atsiprašau“. Tą dieną, kuomet vyko edukacinė akcija, vaikučiai suko draugystės ratą, pynė draugystės voratinklį, ugdė bendrumo jausmą. Vaikai klausėsi auklėtojų pasakojimo apie ančiuką, vartė knygelę, spalvino, gamino draugui širdeles, šypsenėlėmis papuošė saulutes, nusiteikė dalinti vieni kitiems šilumą ir rūpestį.
 

Kovo 20-ą dieną Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos mokiniai  paminėjo Žemės dieną. 8 klasės mokiniai su biologijos ir chemijos mokytojomis parengė informacinį stendą, kuriame buvo pristatyti įdomūs faktai apie žemę, pateikti paprasti būdai, kaip visi galime prisidėti prie Žemės išsaugojimo. Pamokų metu buvo žiūrimas ir aptariamas filmas „Home“ (Namai). Visi buvo raginami saugoti gamtą, nešiukšlinti ir neteršti, nelaužyti medelių, neskinti gėlių, o visiems kartu grožėtis tuo, ką mums duoda gamta.
Kovo 25 d. vyko integruota chemijos - biologijos pamoka „Susipažinkime su anglies dioksidu “, kurią vedė biologijos mokytoja N. Motiejūnienė ir chemijos mokytoja Č. Kovaliauskienė. Mokiniai pamokos metu pagilino žinias apie anglies dioksido savybes,  atliko bandymus su sausu ledu, įvardino anglies dioksido poveikį gyvajai gamtai. Mokiniai pateikė savo pasiūlymus, naujas idėjas, kaip reikia kiekvienam prisidėti prie šiltnamio efekto mažinimo.
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos mokiniai nuolat skatinami prisidėti prie gamtos išsaugojimo.

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos 2, 4, 6 klasės mokiniai 2019 m. gegužės-balandžio mėnesiais dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime pagal pridedamą grafiką:

Kovo mėnesį vykusios tarptautinės Akademinės olimpiados „KINGS“ kvalifikaciniame pavasario sesijos etape puikų rezultatą pasiekė mūsų mokyklos 4-os klasės mokiniai: Jurijus Zakševskis (surinko matematikos 100 proc., lietuvių kalbos 100 proc. siekiančius rezultatus), Auksė Kapustinskaja (surinko matematikos 99 proc., lietuvių kalbos 100 proc. siekiančius rezultatus), Ramūnas Biekša (surinko matematikos 88,8 proc. siekiantį rezultatą).
Visi klasės draugai ir mokytoja sveikina Jurijų, patekusį į olimpiados finalą, ir džiaugiasi jo laimėjimu.

Dėkojame mokinį parengusiai pradinių klasių mokytojai Vitalijai Vitkovskienei.

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus "Vilnios" pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau:
naudingų nuorodų >>