Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!
1 pamoka
8:30-9:15
10
min
2 pamoka
9:25-10:10
20
min
3 pamoka
10:30-11:15
25
min
4 pamoka
11:40-12:25
10
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Dabar
laikas
ilsėtis
:)

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985
 
 Kviečiame dalyvauti  Lietuvos kariuomenės dienos minėjime, kuri vyks š.m. lapkričio 22 d. 9.30 val., mokyklos fojė. Minėjime dalyvaus Lietuvos šaulių sąjungos atstovai. 

 
   Mes jais didžiuojamės

   Vaiko piešinys – tai ryški augančios asmenybės išraiška. Piešdamas jis kuria, mokosi, svajoja.  1-4 klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse "Policija vaikų akimis", kuri organizavo Vilniaus miesto 4 policijos komisariatas. Konkurso tikslas- gerinti pareigūnų įvaizdį bei pakeisti vaikų požiūrį į policiją kaip į įstatymų sergėtoją, skatinti vaikų susidomėjimą policijos profesija, pažiūrėti į ją vaiko akimis.  

   Sveikiname 1 klasės mokinę Gabrielę Masionytę ir 4 klasės mokinį Jurijų Zakševskį, konkurse užėmusius II-ąsias vietas.

   Džiaugiamės gražiu laimėjimu, sveikiname nugalėtojus ir juos parengusias mokytojas Miroslavą Makovską ir Vitaliją Vitkovskienę.

 

Š.m. lapkričio m. 20-21 d. 15.25 val. mokyklos sporto salėje organizuojamos  tarpklasinės "Kvadrato" varžybos.

       

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendina projektą ,,Pažink valstybę“.

Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.
Projekto metu moksleiviai iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų drauge su mokytojais išsikels vieną dominančią problemą, lankysis viešojo sektoriaus institucijose ir gilinsis į pasirinktą problemą bei jos sprendimo galimybes.

Gilesnei problemos analizei ir pristatymui mokyklos atvyks į Vilnių, kur, pagal pasirinktą tematiką, dalyvaus susitikimuose su įvairių nacionalinių institucijų atstovais, kurių metu diskutuos ir aptars įvairius pasirinktų problemų sprendimų būdus bei pristatys savo vykdomų projektų rezultatus.

Projekto „Pažink valstybę“ veiklos prasidėjo įvadiniu seminaru atrinktų mokyklų mokytojams Jo metu buvo pristatytas projektas, jo tikslai ir galimos veiklos, vyko susitikimas su ekspertais, padėsiančiais mokykloms ieškoti problemų sprendimo būdų.

Kituose projekto etapuose mokytojai kartu su mokiniais diskutuos apie konkrečias valstybei ar bendruomenei aktualias problemas, analizuos galimas jų sprendimo priemones, kurių įgyvendinimas gali persikelti ir už mokyklos ribų. Projekto vykdymo laikas – 2018 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiai.

Daugiau kaip 100 aktyvių Lietuvos mokyklų pateikė paraiškas ir yra pakviestos dalyvauti projekte „Pažink valstybę“. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinę mokyklą projekte atstovaus 9 klasės mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Alicijos Mažutovos, kuriems atiteko įdomi sritis – „Krašto gynyba“. Komanda sprendžia problemą:  Pabėgėliai – grėsmė nacionaliniam saugumui ar tik žmonės didelėje bėdoje? Neigiama nuostata bei nepakankamos žinios apie pabėgėlius Lietuvoje.

Pirmasis žingsnis keičiant  nuostatas apie pabėgėlius Lietuvoje buvo pačios komandos žinių gilinimas. Mokiniai išanalizavo pasirinktą problemą nušviečiančią medžiagą, rinko informaciją, diskutavo, dalijosi  patirtimi. Numatė, kurios valdžios institucijos yra kompetentingos spręsti pasirinktą probleminę sritį ir kreipėsi į jas su prašymu priimti.

 

Lapkričio 12 dieną pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti žaismingą „Vikingų kaimo“ edukacinę programą - ,,Senoviniai stalo žaidimai“.
„Vikingų kaimo“ atstovas - Mindaugas, pristatė įvairiausius senovėje žaistus stalo žaidimus, ir, pasakodamas istoriją apie boksininką, mokė suprasti, kad žaidimai moko pralaimėti, nes ,,nenugalimas – ne tas, kuris visuomet laimi, o tas, kuris niekuomet nepasiduoda“.

Pamokos metu mokiniai sužinojo stalo žaidimų atsiradimo istoriją, bei tapo aktyviais programos dalyviais: mokėsi ir mokė vieni kitus žaidimo taisyklių. Žaisdami mokėsi ne tik laimėti, bet ir pralaimėti, lavino loginį, strateginį mąstymą, bei bendravimo įgūdžius. Mokiniai turėjo galimybę, kartu įtraukdami ir savo mokytojus, išmėginti įvairiausius viduramžių Europoje ir Lietuvoje mėgstamus žaidimus.

Lapkričio 16 - oji  - Tarptautinė Tolerancijos diena.
Kartu su etikos mokytoja, aptarėme, kaip svarbu priimti žmogų tokį koks jis yra. Ieškojome atsakymų, kaip tapti tolerantišku žmogumi. Tolerancijos simboliais - pamokoje pieštais raktais, papuošėme savo mokyklą, norėdami atrakinti žmonių mintis ir jausmus, kad geriau suprastume vieni kitus ir pasidalintume gerumu.
 

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti visus bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinius, integruotame respublikiniame matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkurse PIEŠINYS = MATEMATIKOS UŽDAVINYSKonkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.

Svarbiausios datos:

  • lapkričio 1 d. iki vasario 3 d. pateikiami darbai;
  • vasario 4 d. iki vasario 16 d. darbų vertinimas;
  • vasario 17 d. skelbiami konkurso nugalėtojai.

Lauksime Jūsų darbų!

 

Kviečiame moksleivius ir mokytojus, besidominčius informacinėmis technologijomis, kompiuterine grafika, animacija ar multimedijos technologijomis, dalyvauti kompiuterinio meno konkurse „Žiemos fantazija 2018“.

Daugiau informacijos – prisegtame kvietime.

KVIETIMAS

Mes jais didžiuojamės!
Spalio mėnesį vykusioje olimpiadoje "KINGS" puikių rezultatų pasiekė ir mūsų mokyklos 3-ios klasės mokinys Mantas Šereika.
Mantas surinko net 70% siekiantį rezultatą ir pateko į olimpiados finalą. Visi klasės draugai sveikina Mantą ir džiaugiasi jo laimėjimu.
Dėkojame mokinį parengusiai vyresniajai pradinių klasių mokytojai Gražinai Šulinskienei.
 
Kaip svarbu ankstyvajame amžiuje ugdyti pagarbą esminiams dalyvams. Šiandien pristatome vieną iš edukacinių užsiėmimų ciklo - "Duomenės kelias". Ar kada nuoširdžiai įsigilinome kiek daug reikia nuveikti, kol ant mūsų stalo atsiduria kvapni duonelė? Apgalvokime dar kartą pasidairydami po nuotraukų galeriją.
Dėkojame ikimokyklonio ugdymo mažiesiems moksleiviams ir jų pedagogėms.

Mokykla – ideali vieta, kurioje galima skatinti bei ugdyti pagrindines vaikų vertybes, tokias kaip solidarumas ir pagarba. Labai svarbu informuoti ir šviesti vaikus apie nelygybę, kurią patiria mažiau privilegijuoti vaikai, kuriems nesuteikiamos galimybės naudotis savo pagrindinėmis teisėmis. Mokykloje suformuotas požiūris ir įdiegta tolerancija kuria vieningą ir stiprią visuomenę.


Mūsų mokykla ir mokiniai, dalyvaudami Solidarumo bėgime, susipažino su solidarumu ir galėjo išreikšti paramą vaikams, kuriems labai reikia mūsų pagalbos.
5 – ajame Solidarumo bėgime Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos bendruomenė skurstantiems vaikams surinko 41,14 euro. Pernai buvo surinkta 22,58 eurai. Visa surinkta parama buvo pervesta į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios kilnios misijos ir supratusiems, jog žymiai maloniau yra duoti, nei prašyti.

Pagarba žmogui - viena svarbiausių žmogiškųjų savybių.
Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė, kuomet gyvieji aplanko mirusiųjų kapus, uždega žvakes. Deja, yra kapų, kurių lankyti jau nėra kam…

Spalio 25-ąją dieną 9 ir 10 klasės mokiniai su klasių vadovais K. Ulevič ir J.Solovjov  dalyvavo Vilniaus etninės kultūros centro organizuotoje akcijoje „Uždekime žvakutę ant nežinomojo kapo“. Akcijos metu mokiniai tvarkė apleistus kapus, uždegė žvakutes.Profesionaliosios klasikinės muzikos koncertų ciklas ,,Muzika- širdies kalba”
Jau tapo tradicija pradinių klasių mokiniams plėsti savo meno srities žinias lankantis Naujosios Vilnios kultūros centre profesionaliosios klasikinės muzikos koncertų edukaciniuose cikluose ,,Muzika- širdies kalba”.
Rugsėjo 19 d. vaikai susitiko su grupės Subtilu-Z atlikėjais, kurie pakvietė drauge jausti muzikos malonumą, pasiduoti jos energijai, išjungti analitinį protą ir išgirsti tai, kas neišreiškiama nei natomis, nei žodžiais. Vaikai mokėsi suprasti, kad muzika nėra tik garsas, o instrumentai- priemonė muzikinei energijai išreikšti. Nuolatinio kontakto su žiūrovais metu, atlikėjai supažindino vaikus su muzikiniais instrumentais: akordionu, tenorine birbyne, perkusija, mokė vaikus pajausti muziką.
Spalio 10 d. vaikai susitiko su klasikinės muzikos atlikėjais, pristačiusiais tokius lietuviškus instrumentus, kaip kankles, vieną seniausių lietuviškų instrumentų, kuris Lietuvoje atsirado XVI a. Vaikai sužinojo, kuo klasikinės kanklės (5-12 stygų) skiriasi nuo koncertinių, kurios būna net 29 stygų, išgirdo jų skambėjimą derinyje kartu su kitais lietuviškais instrumentais, tokiais kaip skudučiai, birbynė, ragelis, ožragis, įsitikino, kad instrumentais galima pamėgdžioti ir gyvūnų balsus.
Dėkojame pradinių klasių vyresniajai mokytojai Vitalijai Vitkovskienei. 

 

Tarptautinės mokytojų dienos proga - spalio 5 dieną mokykloje šimtus kartų aidėjo žodžiai Ačiū.
Dar kartą norime padėkoti mokiniams už puikų renginį, nuoširdžius sveikinimus, gėles. Juk mokytojo širdį džiugina mokinio akys, mielas žodis ir pasakytas nuoširdus ačiū. 
Įsimintina buvo šventė. Dėkojame mokytojams parengusiems mokinius pasirodymams. AČIŪŪŪ.
Ko gero nesutiksime žmogaus, kuris nemokėtų kitos kalbos nei gimtoji. Rugsėjo 26 d. anglų kalbos mokytojos B.Vincaitienė ir Edita Taleikytė kartu su savo mokiniais paminėjo Europos kalbų dieną. Mokytojos norėjo atkreipti mokinių dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, kelti kalbų mokymosi motyvaciją, ugdyti pagarbą visoms Europoje vartojamoms kalboms. Mokiniai išsirinkę vieną iš Europos šalių, paruošė plakatus, kuriuose pavaizdavo pasirinktos šalies vėliavą ir pasisveikinimą. Svarbu prisiminti jog Europa yra ir visada bus daugiakalbė. Juk kievienas puikiai žinome, jog užsienio kalbų mokymasis atveria žmonėms naujas galimybes. Mokykimės kalbų!


Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus "Vilnios" pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

Daugiau:
naudingų nuorodų >>