-- Pasirinkite --

Ugdymas karjerai

Rgs 24, 2019

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Laisvos darbo vietos.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Ugdymas karjerai

Rgs 24, 2019

UGDYMAS KARJERAI

KARJERA – visą gyvenimą trunkanti, kiekvienam asmeniui reikšminga veikla, kuriai atlikti reikia tinkamų karjeros kompetencijų.
Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.
Mokinių karjeros kompetencijos yra šios:
• savęs pažinimo ( pažinti ir priimti save – asmenybę kaip visumą, pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai);
• karjeros galimybių pažinimo ( rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą);
• karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, sudaryti karjeros planą, priimti karjeros sprendimus);
• karjeros įgyvendinimo ( plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, įsitvirtinti joje, tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą).
Ugdymas karjerai įgyvendinamas per ugdymo procesą, kitas – tikslingai numatytas – veiklas.
Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:
• Ugdymo karjerai programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymus Nr. V-72.
• Mokinių profesinio veiklinimo metodika. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme ( I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Vilnius, 2014.
• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 20212 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. Vilnius, 2011.

Už ugdymo karjerai paslaugų teikimą mokykloje atsakinga istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Birutė Strazdauskaitė.
El. paštas: birute.st6@gmail.com

Naudinga informacija mokiniams:
• stojimai.lt – diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.
• lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
• aikos.smm.lt – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.

Rekomenduojama literatūra:

• Metodinė medžiaga. Mokytojo knyga. Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais. . http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html
• Metodinė medžiaga. Mokinio knyga. Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis. Pastaba: rekomenduojama mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimui. http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html
• Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė. Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimus. https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf
• Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė. http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
• 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė): Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas. http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html
• Knygos ugdymui karjerai. http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html
• Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai. Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“. http://www.euroguidance.lt/ Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“). http://www.karjeroscentras.lt/
• Profesijų pasaulio įvairovė. Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu. https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. http://www.euroguidance.lt/

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content