-- Pasirinkite --

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Gru 20, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Laisvos darbo vietos.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Gru 20, 2021

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,
projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: 

  • visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;
  • valstybinės mokyklos: Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Buivydiškių pagrindinė mokykla, Eitminiškių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Lavoriškių gimnazija, Riešės gimnazija.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Informaciją teikia: Giedrė Daugirdienė, el. p. giedre.daugirdiene@sac.smm.lt, tel. (8 5) 264 9460, +370 684 43187

Dalia Lėckaitė, el. p. dalia.leckaite@sac.smm.lt, tel. (8 5) 264 9449, +370 684 43 245

 

2019 m. gegužės 21 d.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ duomenų svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html) yra įdėtas 5-8 kl. kai kurių pamokų veiklų aprašus (išskyrus 1 aprašą) papildantys vaizdo įrašai.

2019 m. balandžio 19 d.

DĖL BIOLOGIJOS PRIEMONIŲ PRISTATYMO MOKYKLOMS

Informuojame, kad Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC) vykdant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 5-8 kl. biologijos mokymo priemonės, (1. Izopropanolis (2-propanolis), 2. Metileno mėlis, 3. Agar-agaras, 4. LB terpė, 5. Drigalskio mentelė, 6. Preparavimo įrankių rinkinys, 7. Lupa, 8. Rankinis skaitmeninis mikroskopas, 9. Mokyklinis mikroskopas, 10. Mikroskopas, 11. Optikos priežiūros reikmenų rinkinys, 12. Dengiamųjų stikliukų rinkinys, 13. Objektinių stikliukų rinkinys, 14. Mikroskopinių preparatų rinkinys), kurias tieks UAB „Labostera“, mokykloms turi būti pristatytos 2019 m. spalio mėn.

2019 m. kovo 28 d.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokykloms šiuo metu pristatomos 5-8 kl. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga (išskyrus dalį biologijos priemonių, kurios mokyklas pasieks 2019 m. rudenį). Pristatomų priemonių sąrašas su nuotraukomis yra įdėtas projekto duomenų svetainėje „Vedlys“(http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8) (jungiamasi be slaptažodžio).

Siekiant padėti mokytojams ugdymo procese sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas 5-8 kl. priemones, yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie įdėti tuo pačiu adresu „Vedlyje“. Laikinai neskelbiame 1-ojo aprašo „Mikroskopija. Mikroskopo naudojimas gamtos tyrimams“ (jis bus paskelbtas rudenį, kai mokyklos gaus mikroskopus) ir vaizdo įrašų, kurie bus paskelbti gegužės mėnesį.

2019 m. kovo 1 d.

Kuriami STEAM atviros prieigos centrai

Nuo 2019 m. vasario mėn. Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“, pradėjo vykdyti naują veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“.

Kartu su partneriais Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Tam bus panaudoti 3 000 000 eurų struktūrinės paramos lėšų bei išvardintų savivaldybių, mokslo institucijų ir jų partnerių lėšos.

Regioniniuose centruose bus kuriamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos ir specializuotos laboratorijos. Standartizuotose laboratorijose mokiniai galės atlikti tiriamuosius darbus pagal bendrųjų programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius. Kuriamose specializuotose laboratorijose bus vykdomos tiriamosios veiklos, susijusios su atitinkamo regiono specifika, prioritetais.

Tikėtina, kad centrai pradės savo veiklą 2021 m. pradžioje.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus kuriami metodiniai STEAM atviros prieigos centrai, kurie priims mokinius ir teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams.

ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.

2019 m. vasario 28 d. Informuojame, kad kovo mėnesį 533 šalies mokyklas pasieks 5–8 klasėms skirtos chemijos, fizikos, technologijų ir dalis biologijos mokymo priemonių. Tam yra panaudota ES investicijos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 2 274 331,73 eurų.

Siekiant padėti mokytojams sėkmingai naudoti šias priemones ugdymo procese yra sukurti 93 biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai (toliau – aprašai), kurie įdėti  projekto duomenų perdavimo svetainėje „Vedlys“: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (galima prisijungti be slaptažodžio). 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content